zaterdag 14 maart 2020

VERGADERING

Naar aanleiding van de te nemen maatregelen i.v.m.
Coronavirus (COVID-19) zijn wij genoodzaakt de 
vergadering van zondag 22 maart te verplaatsen
naar een later te bepalen datum.
Dank voor jullie begrip.
Het bestuur.