zaterdag 25 maart 2017

Russische taal leren

De moedertaal van onze Wit-Russische gastkinderen is Russisch. Daarnaast leren ze ook Wit-Russisch op school.
Wil je graag een woordje Russisch leren? Op onze blog vind je een woordenlijst met Russische woorden. Russische woorden worden met andere lettertekens geschreven dan ons alfabet. Daarom vind je naast de Russische schrijfwijze ook de Nederlandse schrijfwijze terug. Op die manier kom je te weten hoe een woord uitgesproken wordt. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de pictogrammen om te communiceren met anderstaligen.
Wist je trouwens dat sommige Russische woorden  op dezelfde manier worden uitgesproken als Nederlandse woorden? Een voorbeeld hiervan is 'stoel'. Maar de Russische schrijfwijze is natuurlijk wel anders. Andere woorden zoals 'ja' hebben een heel andere betekenis in het Russisch. Ben je benieuwd? Ga dan gerust een kijkje nemen in de woordenlijst.
Indien je vragen of opmerkingen hebt over de woordenlijst, dan vernemen we dat graag. Stuur een mailtje naar info@tsjernobylkinderen.be.
'SPASIEBA' (dank u)

maandag 6 maart 2017

Nieuw humanitair project van BelBel.eu

Tijdens een bezoek aan het Wit-Russische dorpje 'Zabalotche', werd vastgesteld dat de vloer van de sportzaal in zeer slechte staat was. De schoolkinderen kunnen daardoor de sportzaal nog nauwelijks gebruiken. Onze werkgroep BelBel.eu heeft besloten om een nieuwe planken vloer aan te kopen en te plaatsen.
Om ons project te financieren werden er plankjes verkocht aan 10 euro per stuk. Ieder plankje stelt één vierkante meter vloer voor. De sportzaal is 150m² groot. Er werden dan ook 150 plankjes verkocht. De opbrengst van de plankjes (1500 euro) gaat integraal naar de aankoop van de planken vloer.
In samenwerking met onze vrijwilligers en de plaatselijke leerkracht houtbewerking zal de versleten vloer worden uitgebroken en vervangen. Deze werken zullen doorgaan in 2018. Eind maart wordt de precieze datum van de werken vastgezet.