zondag 31 januari 2016

Geen vergadering op 28 februari 2016

We hadden op 28 februari een volgende vergadering voorzien, meer bepaald voor de deelnemers aan de paasreis en voor de nieuwe gastgezinnen.
Deze vergadering gaat NIET door. Alles wordt met de betrokkenen rechtstreeks besproken.


dinsdag 26 januari 2016

Zedelgem steunt Tsjernobylkinderen opnieuw in 2016!


Op zaterdag 23 januari organiseerde de gemeente Zedelgem een persmoment voor de humanitaire projecten die ze steunen. In de openbare bibliotheek stelden zes verenigingen hun project voor.
Net als de voorbije jaren worden de gezondheidsvakanties voor Tsjernobylkinderen financieel gesteund.
Onze oprechte dank aan het gemeentebestuur van Zedelgem!

maandag 18 januari 2016

Humanitaire projecten in Wit-Rusland

BelBel is een vereniging die sinds 2002 humanitaire hulp organiseerde in Wit-Rusland. Daarvoor (sinds 1995) organiseerden ze reeds gezondheidsvakanties. Het bestuur van BelBel besliste begin 2015 om ermee te stoppen. In deze periode waren er contacten met onze vereniging. Daarbij werd er beslist om de humanitaire projecten verder te zetten onder de naam BelBel.eu.
Het is onze doelstelling om deTsjernobylkinderen in Wit-Rusland die niet de kans krijgen om op gezondheidsvakantie te komen ter plaatse te helpen door projecten te realiseren in scholen of in andere voorzieningen voor kinderen.
We heten dan ook de mensen die de humanitaire projecten in Wit-Rusland willen verderzetten hartelijk welkom!

 

zaterdag 16 januari 2016

Hartelijk welkom aan de nieuwe gastgezinnen van 'HART'

In december 2006 werd de Antwerpse vereniging 'een hart voor Tsjernobyl-kinderen vzw', kortweg 'HART', opgericht. Vele jaren heeft deze vereniging samen met hun gastgezinnen gezondheidsvakanties georganiseerd. Na 10 jaar heeft het bestuur van HART beslist om ermee te stoppen. Wij danken alle mensen die zich jarenlang hebben ingezet om de gezondheidsvakanties bij HART mogelijk te maken.
In overleg met HART heeft het bestuur van onze vereniging beslist dat alle West-Vlaamse gastgezinnen van HART welkom zijn bij onze vereniging, vzw Tsjernobylkinderen. Hoop voor de toekomst.