zondag 15 december 2013

Paasreis 2014

De komende paasreis vindt plaats van 16 april tot 21 april 2014. Onze vereniging is niet de organisator van deze groepsreis en is dus niet verantwoordelijk.

De richtprijs voor de reis is 295 euro per persoon (2013). In deze prijs is het groepsvisum en het vliegtuigticket Amsterdam – Minsk – Amsterdam inbegrepen. De busreis Jabbeke – Amsterdam – Jabbeke, de persoonlijke verzekering, en het internationaal paspoort (70 euro) zijn niet inbegrepen in deze prijs. De betaling van deze reis gebeurt op een aparte rekening.

Geïnteresseerden dienen zelf contact op te nemen met het bestuur door het sturen van een mail naar info@tsjernobylkinderen.be of annick@tsjernobylkinderen.be. Enkel de geïnteresseerden ontvangen een inschrijvingsformulier en een visumaanvraag. (groepsfoto Paasreis 2013)

Inschrijvingsformulieren 2014

Onlangs werden aan de gastgezinnen de inschrijvingsformulieren voor 2014 verzonden. We verwachten dat de inschrijving en betaling door de bestaande gastgezinnen gebeurt uiterlijk tegen 15 januari 2014; het lidgeld ontvangen we graag reeds tegen 15 december 2013. Op die manier kunnen we de gezondheidsvakanties voor 2014 tijdig en correct plannen en eventueel nieuwe kandidaat-gastgezinnen aanspreken.

Op de keerzijde van het inschrijvingsformulier werden de richtlijnen met betrekking tot reizen met het gastkind verduidelijkt. Het is belangrijk om deze richtlijnen goed na te lezen en enkel te ondertekenen indien je volledig akkoord gaat met de richtlijnen. Als bestuur kunnen we geen uitzonderingen toestaan aangezien we onze samenwerking met onze zustervereniging ‘Hope for the future’ anders in het gedrang brengen. Indien gastgezinnen deze richtlijnen niet wensen te volgen, kunnen ze hun gastkind op eigen initiatief uitnodigen.